TIETOSUOJASELOSTE, RISTIINAN SÄÄSTÖHALLI (FAMIFORS OY)

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Ristiinan Säästöhalli, Famifors Oy, y-tunnus 3198068-9

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mervi Forselius (yrittäjä), info@saastohalli.fi, p. 015 458 407

 1. Rekisterin nimi

Ristiinan Säästöhallin asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen sekä esimerkiksi vuokrauspalvelun mahdollistamiseen liittyen.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero (mikäli asiakas on
 • Tilaustiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään ainoastaan asiakkaan itsestään luovuttamia asiakassuhteeseen, sekä tilaukseen liittyviä

tietoja.

 1. Tietojen luovutus

Ristiinan Säästöhalli ei luovuta rekisteröityjä tietoja kolmannelle osapuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta, sekä mahdollisissa rikosasioissa (murrot, ilkivalta yms.) hälytysjärjestelmä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Noudatamme GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli tietoja väärinkäytetään.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ja nähdä itsestään rekisterissä olevat tiedot joko kirjallisesti (Ristiinan Säästöhalli, Brahentie 42, 52300 Ristiina) tai henkilökohtaisesti paikan päällä käymällä (virallinen henkilöllisyystodistus vaaditaan). Puhelimitse tai sähköpostitse emme luovuta rekisteritietoja.

Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista rekisteristämme.